درباره کلبه سازان

شرکت کلبه سازان در راستای کمک به توسعه اجتماعی،اقتصادی و…..با ساخت مناطق مسکونی،مدارس ،ساختمان های اداری به حمایت ازتوسعه اجتماعی و ایجاد اشتغال گام برداشته است.

بعنوان یکی از انبوه سازان استان در حوزه ساخت وساز متعهد به جلب رضایت مشتری و کارکنان و کارایی سیستم مدیریت کیفیت می باشیم.

تعهد نموده ایم که تحویل پروژه ها دروقت تعیین شده به بهترین شکل تحقق یابد.

  • -استخدام کارکنان واجد شرایط
  • -تمرکز برکیفیت درطراحی و ساخت
  • -انجام اقدامات ایمنی و بهداشتی جهت حفاظت از کارکنان و محیط
  • -ایجاداشتغال مستقیم و همزمان اجرایی پروژه هایی که به اشتغال کمک می کنند.
  • -برای موفقیت بیشتر ،ما به تلاش و سرمایه گذاری ها بدون اتلاف وقت دراین سالها ادامه داده ایم.

برای سال های پیش رو برای شرکت خاک پی راه تلاش خواهیم کرد تا ثابت کنیم که مطمئن ترین در طی مسیرهستیم

که با اتکا به نیروی متخصص خود از طریق مشارکت های حرفه ای واجرایی پروژه ها درسطح ملی ومنطقه وجلب رضایت مشتریان اقدام می نماییم.

طراحی

نظارت و اجرا

فروش و تبلیغات

زنبیل خرید